Per 1 januari 2017 veranderen er weer wetten en regels met betrekking tot de huurmarkt. Wat gaat er veranderen en waar moet u als huurder rekening mee houden?

  • De huurliberalisatiegrens blijf bevroren in 2017. Deze is per 1 januari 2016 bevroren voor 3 jaar en blijft op €710,68 staan.
  • De huurtoeslaggrens blijft bevroren in 2017. Ook de huurtoeslag is per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren en zal €710,68 blijven.
  • Maximale huursomstijging voor woningcorporaties. De nieuwe maximale huursomstijging zal 1% + inflatie bedragen. Bij de huursombenadering kunnen woningcorporaties de huren meer in overeenstemming brengen met de kwaliteit van de woningen, zo kunnen ze de ene woning meer huurverhoging geven dan de andere.
  • Extra huurverhoging voor scheefhuurders. Vanaf 1 juli 2017 kunnen huurders die meer verdienen dan €39000 een extra huurverhoging krijgen. Als het huishoudinkomen (van 2015) hoger dan dit bedrag is dan mag de verhuurder van een sociale huurwoning de huur met maximaal 4% + inflatie verhogen.
  • Geen extra huurverhoging gepensioneerden en grotere huishoudens. Als één of meer huurders van de pensioengerechtigde leeftijd is dan hoeft dit huishouden vanaf 1 juli 2017 geen extra huurverhoging meer te betalen. Ook al ligt het huishoudinkomen boven €39000. Dit geldt ook voor huishoudens van 4 of meer personen. Omdat deze huishoudens hogere kosten hebben dan kleinere huishoudens.

Bron: NVM