Gemeenten en het Centraal Orgaan opvang

Azielzoekers (COA) zijn bang dat er volgend jaar te weinig onderdak zal zijn voor vluchtelingen. Medio 2015 zullen er zeker 15.000 azielzoekers met een verblijfsvergunning zijn, die door gemeenten geholpen moeten worden aan een huis.

Vanwege het tekort aan woningen zorgt het COA voor alternatieve tijdelijke opvang zoals in vakantieparken of hotels. Azielzoekers met een verblijfsvergunning zullen op die locaties moeten wachten tot hen een woning wordt toegewezen.

Bron: De Telegraaf