Er is een samenwerking ontstaan tussen 34 organisaties om de komende tien jaar 1 miljoen woningen uit de grond te stampen. De organisaties die zijn samengesteld op het gebied van wonen, bouw en zorg en welzijn hebben samen met de gemeenten en provincies een actieplan opgesteld. Er worden plannen gesmeed om het woningtekort van 330.000 huizen tegen te gaan.

Per jaar worden er nu zo’n 71.000 woningen gebouwd. Het is de bedoeling om dat te verhogen naar 100.000 euro. De partijen willen dat het nieuwe kabinet hier actief in gaat bijdragen. Niet alleen met financiele steun maar ook betere investeringsvoorwaardn en nieuwe beleidsmaatregelen.

In de Actieagenda zijn ook plannen opgenomen om wonen betaalbaar te maken en te houden. Een daarvan is begrenzing van de huurverhoging in het middensegment tot 1 procent boven de inflatie. De doorstroming moet worden bevorderd door meer aantrekkelijke seniorenwoningen te bouwen, zodat eengezinswoningen vrijkomen.

Bron: NOS
17 februari 2021